Механізм дії мірамістину

Пряма гідрофобна взаємодія молекули мірамістину з ліпідами мембран мікроорганізмів призводить до їх фрагментації та  руйнування. 

ВАЖЛИВО! Не діє на мембрани клітин людини.

На відміну від інших антисептиків, мірамістин має високу вибірковість дії відносно мікроорганізмів, оскільки практично не діє на мембрани клітин людини.

Структура клітинних мембран людини різко обмежує можливість гідрофобної взаємодії мірамістину з клітинами.